Powitanie

Czy obawia się o dobro dziecka?

To jest nasz biznes na rzecz bezpieczeństwa dzieci.

Każda lokalna władza w kraju ma lokalny Ochrona dzieci Board w miejscu, aby upewnić się, że dzieci są chronione przed uszkodzeniem, a ich dobro jest promowany. W Norfolk, Norfolk ochrona dzieci Board (NSCB) składa się z ustawowych i dobrowolnych partnerów, którzy pracują z rodzinami i dziećmi. Jesteśmy niezależną organizacją i upewnić się, że osoby pracujące z dziećmi wykonywania swoich obowiązków chroniących zgodnie z wymogami prawa.

Nasza praca opiera się na dokumencie rządowym Wspólne działania.

Ta strona zawiera informacje dla rodziców, opiekunów i społeczności na:

• Kwestie ochrony, w tym zaniedbania wykorzystywania seksualnego dzieci i wykorzystywania seksualnego dzieci
• Jak uzyskać pomoc
• Co to znaczy mieć pracę pracownika socjalnego z rodziną.

Proszę skontaktować się z zespołem wsparcia NSCB jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub pomocy.